O mnie aktualnie

Wykorzystując zdobyte doświadczenie w biznesie oraz wiedzę psychologiczną, trenerską, coachingową obecnie pomagam ludziom realizować ich marzenia, a organizacjom stawać się bardziej ludzkimi. Towarzyszę ludziom w zmianie, w procesie rozwoju, odkrywania tego, co dobre, wzmacniające i rozumienia tego, co trudne i hamujące. Buduję relację w sposób skoncentrowany na człowieku, patrząc na niego holistycznie. W pracy łączę różne nurty pomocy psychologicznej i terapeutycznej, aby stworzyć coś wyjątkowego dla każdego z moich Klientów.

Dla biznesu prowadzę warsztaty rozwoju kompetencji menadżerskich i interpersonalnych. Pomagam organizacjom przejść przez proces zmian i reorganizacji pracując ściśle z kadrą zarządzającą, zgodnie ze słowami:

 \"wewnątrz organizacji tylko 3 zjawiska występuja naturalnie: spory, chaos i nieefektywność. Cała reszta wymaga przywództwa\"
                                                                                                                                                                                   Peter Drucker