• 123
  renatagrelewicz.pl
 • 123
  renatagrelewicz.pl
 • 123
  renatagrelewicz.pl
 • 123
  renatagrelewicz.pl


Wspieram menadżerów w procesie rozwoju i pełnienia funkcji menadżerskich.

Po dokonaniu diagnozy stanu aktualnego ustalany jest cel rozwojowy oraz program pracy na czas trwania coachingu. Praca koncentruje się na analizie aktualnych wyzwań oraz ich rozwiązywaniu, diagnozie ograniczajacych strategii i przekonań oraz zastepowanie ich efektywnymi.

Adresowany jest do:

 • menadżerów wyższego i średniego szczebla poszukujących inspiracji i rozwoju
 • menadżerów stojących przed nowymi obowiązkami i rolami
 • początkujących menadżerów
 • menadżerów, którzy odczuwają spadek skuteczności biznesowej
 • wszystkich, którzy odczuwają objawy wypalenia zawodowego
 • wszystkich, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności i kompetencje w celu zwiększenia efektywności swoich działań
 • wszystkich, którzy potrzebują precyzyjnego wytyczenia celów i pracy ukierunkowanej na ich osiąganie
 • wszystkich, którzy przeżywają sytuację kryzysową (zmiana pracy, utrata pracy, mobbing)

Przykładowe zagadnienia, nad którymi można pracować w coachingu biznesowym:

 • rozwój umiejętności interpersonalnych (asertwność, komunikacja)
 • rozwój kompetencji przywódczych
 • budowanie sowjego wizerunku, autorytetu
 • konflikt ról
 • prowadzenie rozmów dyscyplinujących pracowników
 • efektywne prowadzenie spotkań
 • delegowanie i egzekwowanie zadań
 • wzmacnianie swojej pozycji zawodowej