Specjalizacja

Zarządzanie zmianą.

Rozwój kompetencji przywódczych, w tym zarządzanie strategiczne, budowanie i motywowanie zespołu, delegowanie zadań, komunikacja i udzielanie informacji rozwojowej.

Coaching kariery.

Rozwój inteligencji emocjonalnej.