• 123
    renatagrelewicz.pl
  • 123
    renatagrelewicz.pl
  • 123
    renatagrelewicz.pl


Moja definicja coachingu

Coaching to znacząca rozmowa dwojga osób, w której pomagam Klientowi przenieść się z miejsca, w którym jest, do miejsca, w którym chciałby być.

Rozpoczyna się od zdefiniowania celu, potem oglądamy rzeczywistość, aby wypracować możliwe opcje i efektywny plan działania. Kończy się realizacją planu, któremu towarzyszy osobista wewnętrzna przemiana, nowy ład w różnych sferach życia i poczucie wewnętrznej spójności oraz spełnienia. Jest praktycznym narzędziem i jego nadrzędnym celem jest trenowanie w działaniu, w momencie podejmowania codziennych zadań, wychodzenia z dotychczasowych taktyk działania i podejmowania próby nowego rodzaju.