Kwalifikacje

Coaching Center, Coach Wise Essentials Program i Coach Wise Equipped (programy akredytowane przez International Coach Federation).

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Podyplomowe Studium Zarządzania Kadrami.

Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej, Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych.

Zarządzanie projektami według PMBOK.